GDPR

VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SÚ U NÁS V BEZPEČÍ


Pokiaľ ste zákazníkom kite shopu KITEBOARDING.CZ alebo návštevníkom stránok www.kiteboarding.cz zverujete nám svoje osobné údaje. Zoznámte s tým, ako ich chránime, s našimi zásadami spracovania as právami, ktoré máte v súvislosti s nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR).

 

KTO JE SPRÁVCA?

Sme firma Wind and Board s.r.o., IČO: 09472371, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Krajského súdu v Ostrave, spisová značka C 83172.

Prevádzkujeme webové stránky www.kiteboarding.sk. Voči vašim osobným údajom sme v pozícii správcu: určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, po akú dlhú dobu a vyberáme prípadných ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať.

 

AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ?

Pokiaľ sa na nás budete chcieť obrátiť, môžete na e-mailovej adrese: ochrana-osobnich-udaju@kiteboarding.cz.

 

ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV A ÚČEL SPRACOVANIA

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z týchto dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):
 

OBJEDNÁVKA TOVARU A POSKYTOVANIE SLUŽIEB, PLNENIE ZMLUVY

Vašu e-mailovú adresu, meno, fakturačné a dodacie údaje vr. tel. (pre rýchlejšie vybavenie objednávky a možnosti vášho sledovania objednávky) nevyhnutne potrebujeme na sprocesovanie objednávky a za účelom plnenia zmluvy.
 

VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA

Pokiaľ si objednáte tovar alebo službu z našej ponuky, potrebujeme vaše osobné údaje (fakturačné a dodacie údaje vrátane tel. pre rýchlejšie vybavenie a možnosti vášho sledovania objednávky), aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.
 

VEREJNÝ PROFIL

Pokiaľ si na www.kiteboarding.sk vytvoríte verejný profil, chápeme to ako oprávnený záujem správcu. Upraviť, príp. vymazať svoj profil môžete kedykoľvek na prísl. stránke alebo kontaktovaním nás.
 

MARKETING - ZASIELANIE NEWSLETTEROV

Vaše osobné údaje (e-mail a meno, príp. tel.), pohlavie, na čo klikáte v e-maile a kedy ich najčastejšie otvárate, ďalej na čo klikáte na našich www, vašu lokáciu a IP adresu využívame za účelom priameho marketingu - zasielanie obchodných oznámení emailom či SMS. Z dôvodov poskytovania kvalitnejších a cielených služieb využívame tzv. profiláciu (segmentáciu).

Pokiaľ od nás získavate nejaký ebook, zľavový poukaz alebo zverejnenie inzerátu zadarmo, či spoplatnením jeho zvýraznenia, vnímame oprávnený záujem posielať vám newslettre s tematikou best practices a know-how ohľadom kiteboardingu. Budeme to robiť dovtedy, kým sa z odberu odhlásite (odkaz na odhlásenie v pätičke každého emailu).

Pokiaľ si na našich www vložíte produkt do košíka a nedokončíte objednávku alebo pokiaľ si produkt vložíte do tzv. wish listu, budeme vám na základe oprávneného záujmu správcu zasielať obchodné oznámenia s ponukou nižších cien a lepších služieb, a to po dobu 5 rokov.

Vo všetkých prípadoch sa ale môžete zo zasielania newsletterov odhlásiť v každom obdržanom e-maile. Nebudeme sa na vás hnevať. Je to vaše právo.
 

POKROČILÝ MARKETING NA ZÁKLADE SÚHLASU

Iba na základe vášho súhlasu vám môžeme zasielať aj inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť e-mailovú adresu napr. pre remarketing a zacielenie reklamy na Facebooku, a to po dobu maximálne 1 roka od udelenia súhlasu. Ten sa dá samozrejme kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.

Vaše osobné údaje si ponechávame počas behu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon neustanovuje dlhší čas na ich uchovanie alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.
 

PREDÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 3. STRANÁM

K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou a preškolení v oblasti bezpečnosti spracovania osobných údajov.

Väčšinu spracovateľských operácií zvládame sami a nepotrebujeme k nim 3. strany.

Na zaistenie niektorých konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí sa na dané spracovanie špecializujú a sú v súlade s GDPR.

Sú to posyktovatelia nasledujúcich platforiem a služieb: účtovná firma a systém Pohoda, dopravia spoločnosti PPL, Česká pošta, DHL, UPS, webhosting Active24, rozosielka newsletterov Mailchimp, sociálne siete Facebook, Twitter, Google+, webová analytika Google Analytics, vyhľadávanie na internete Google Adwords , Sklik, Heureka.sk, Heureka.sk. Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či spracovateľov, na uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme vám však, že v takom prípade budeme na spracovateľov klásť pri výbere minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

 

COOKIES

Pri prehliadaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte, z ktorej stránky prichádzate a ak prichádzate vďaka niektorému z našich affiliate partnerov, ktoré stránky si prezeráte, aké produkty ste si dali do košíka, aké súbory ste si stiahli . Používanie cookies na meranie návštevnosti webu, affilaite a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, pretože veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.

Cookies na zacielenie reklamy budú spracovávané len na základe vášho súhlasu.

Naše webové stránky možno prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.
 

KOHO VYUŽÍVAME NA SPRACOVANIE?

Služby Google Analytics, AdWords, Google+, prevádzkované spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zozbierané cookies súbory sú následne spoločnosťou Google Inc. V súlade so Zásadami ochrany súkromia, dostupnými na https://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/#nosharing.

Služby Facebook Pixel, prevádzkované spoločnosťou Facebook Inc., sídlom 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Zozbierané cookies súbory sú následne spoločnosťou Facebook Inc. v súlade so Zásadami ochrany súkromia, dostupnými na https://www.facebook.com/full_data_use_policy

ZABEZPEČENIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Chránime vaše osobné osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a udržujeme všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov

PREDÁVANIE DÁT MIMO EÚ

Dáta spracovávame v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú zodpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Vaše práva v súvislosti ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte množstvo práv. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: ochrana-osobnich-udaju@kiteboarding.cz.

Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme v lehote 30 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.

Pokiaľ sa u vás niečo zmení alebo zistíte svoje osobné údaje neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, domnievate sa, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo ak vznesiete námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania. (Napr. odhlásením z newslettera obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení.)

Právo na prenositeľnosť
Pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup - len s tým rozdielom, že vám informácie dodáme v strojovo čitateľnej podobe, a to do 30 dní.

Právo na výmaz (byť zabudnutý)
Ďalším vašim právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Pokiaľ budete chcieť vymažeme všetky vaše osobné údaje zo systému aj zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujeme 30 dní. V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou. Napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budeme informovať e-mailom.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov
Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi ak najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenia napraviť.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení
E-maily s článkami, radami, novinkami či produktmi a službami vám zasielame ak ste náš zákazník na základe nášho oprávneného záujmu. Odhlásiť sa môžete prostredníctvom odhlasovacieho odkazu v každom e-maile.

MLČENLIVOSŤ

Uisťujeme vás, že naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25.1.2021.